Cảm ơn bạn đã sử dụng website này

Bạn đã gặp may mắn! Chúng tôi không có quảng cáo để hiển thị cho bạn!

Trả lời ( 1 )

  +1
  một tháng trước
  Trả lời

  <là gì> là câu hỏi thường được đặt cho những vấn đề mà người hỏi không biết. Nói cách khác, <là gì> là một câu hỏi trí tuệ, mà được đặt để định hướng người hỏi đến một kết quả cụ thể.

  Trong khi có thể <là gì> có thể được dùng để hỏi về bất kỳ điều gì, nó thường được dùng để hỏi về những điều mà người hỏi không hiểu hoặc không biết. Ví dụ, một người có thể hỏi <là gì> trong một cuộc trò chuyện, nhưng không phải là một câu hỏi trí tuệ.

  Một câu hỏi <là gì> có thể được đặt cho bất kỳ điều gì, tùy thuộc vào nhu cầu của người hỏi. Ví dụ, một người có thể hỏi <là gì> về một từ, câu trả lời, hoặc một sự kiện. <là gì> cũng có thể được dùng để hỏi về một ý tưởng, một quan điểm, hay một cách làm việc.

  <là gì> cũng có thể được dùng để hỏi về một sự kiện trong quá khứ, hiện tại, hay tương lai. Ví dụ, một người có thể hỏi <là gì> về chiến tranh, một sự kiện lịch sử, hay một sự kiện sắp tới.

  <là gì> cũng có thể được dùng để hỏi về một quan điểm, một ý tưởng, hay một cách làm việc. Ví dụ, một người có thể hỏi <là gì> về một quan điểm pháp lý, một ý tưởng sáng tạo, hay một cách làm việc hiệu quả.

  Câu trả lời tốt nhất

Để lại một bình luận

 self concept là gì

Nghìn năm tuổi vẫn chẳng già