Cảm ơn bạn đã sử dụng website này

Bạn đã gặp may mắn! Chúng tôi không có quảng cáo để hiển thị cho bạn!

Trả lời ( 1 )

    +1
    2 năm trước
    Trả lời

    Là chất lưỡng phần (chất lưỡng vùng) từ tiếng Hy Lạp: αμφις, amphis: cả hai và φιλíα, philia: tình yêu, tình bạn) là một hợp chất hóa học có cả tính chất ưa nước và ưa mỡ hay kị nước. Một hợp chất như vậy được gọi là có tính lưỡng phần hay amphiphilic. Đây là cơ sở cho một số lĩnh vực nghiên cứu về hóa học và hóa sinh, đặc biệt là tính đa hình lipid.

Để lại một bình luận

 ngày tam tang là gì

autodesk featured apps là gì