Cảm ơn bạn đã sử dụng website này

Bạn đã gặp may mắn! Chúng tôi không có quảng cáo để hiển thị cho bạn!

Trả lời ( 1 )

    +1
    3 năm trước
    Trả lời

    Vịt không bị què thì đi bằng 2 chân

    Câu trả lời tốt nhất

Để lại một bình luận

 hướng dẫn viên du lịch trong tiếng anh là gì

bệnh ảo tưởng là gì