Cảm ơn bạn đã sử dụng website này

Bạn đã gặp may mắn! Chúng tôi không có quảng cáo để hiển thị cho bạn!

Trả lời ( 1 )

    +1
    2 năm trước
    Trả lời

    Ủy quyền là giao cho một người khác thay mặt mình sử dụng quyền mà mình có được một cách hợp pháp có quyền hạn và nghĩa vụ nhất định theo quy định của pháp luật

Để lại một bình luận

 Người đàn ông thấy gì

nha là gì