Cảm ơn bạn đã sử dụng website này

Bạn đã gặp may mắn! Chúng tôi không có quảng cáo để hiển thị cho bạn!

Trả lời ( 1 )

  +1
  5 ngày trước
  Trả lời

  LGBT là viết tắt của các chữ cái đầu của các từ "Lesbian", "Gay", "Bisexual" và "Transgender". Nó có thể được hiểu như một cộng đồng các người có khả năng tình dục, giới tính và các quan hệ tình dục khác nhau. LGBT cũng có thể được hiểu như một cộng đồng các người có khả năng tình dục, giới tính và các quan hệ tình dục khác nhau. LGBT cũng có thể được hiểu như một cộng đồng các người có khả năng tình dục, giới tính và các quan hệ tình dục khác nhau.

  Trong cộng đồng LGBT, có rất nhiều người khác nhau với những sở thích, suy nghĩ và cách sống khác nhau. Nhưng họ đều được kết nối bởi một điều chung là họ đều không thuộc vào phân loại giới tính "thông thường".

  Các nhóm LGBT có một lịch sử dài và phong phú, và được biết đến đầu tiên từ những nhà sử học ở Trung Quốc và Nhật Bản. Nhưng cộng đồng LGBT ở nhiều nơi trên thế giới đều có một số điểm chung: họ đều phải đối mặt với sự chối bỏ, sự phân biệt, và sự không đồng ý của xã hội.

  Những người LGBT cũng có thể đối mặt với những vấn đề khác nhau như bất kỳ ai, nhưng họ cũng phải đối mặt với thêm một số vấn đề đặc biệt do sự phân biệt và chối bỏ mà họ phải đối mặt. Ví dụ, nhiều người LGBT không có quyền lợi đối với việc làm, bởi vì họ bị phân biệt do giới tính và quan hệ tình dục của họ. Nhiều người LGBT cũng không được chấp nhận bởi gia đình và xã hội, và được coi là "khác biệt".

  Những người LGBT cũng có thể đối mặt với những vấn đề khác nhau như bất kỳ ai, nhưng họ cũng phải đối mặt với thêm một số vấn đề đặc biệt do sự phân biệt và chối bỏ mà họ phải đối mặt. Ví dụ, nhiều người LGBT không có quyền lợi đối với việc làm, bởi vì họ bị phân biệt do giới tính và quan hệ tình dục của họ. Nhiều người LGBT cũng không được chấp nhận bởi gia đình và xã hội, và được coi là "khác biệt".

  Những người LGBT cũng có thể đối mặt với những vấn đề khác nhau như bất kỳ ai, nhưng họ cũng phải đối mặt với thêm một số vấn đề đặc biệt do sự phân biệt và chối bỏ mà họ phải đối mặt. Ví dụ, nhiều người LGBT không có quyền lợi đối với việc làm, bởi vì họ bị phân biệt do giới tính và quan hệ tình dục của họ. Nhiều người LGBT cũng không được chấp nhận bởi gia đình và xã hội, và được coi là "khác biệt".

  Câu trả lời tốt nhất

Để lại một bình luận

 lens mf là gì

light sensor là gì