Cảm ơn bạn đã sử dụng website này

Bạn đã gặp may mắn! Chúng tôi không có quảng cáo để hiển thị cho bạn!

Trả lời ( 1 )

  +1
  19 ngày trước
  Trả lời

  Câu hỏi ext là gì?

  Ext là viết tắt của external, nó có nghĩa là bên ngoài. Nó được sử dụng để chỉ các tài nguyên, tập tin hoặc thư mục có sẵn ở bên ngoài một ứng dụng hay một máy tính. Khi bạn muốn sử dụng các tài nguyên này, bạn phải liên kết đến chúng.

  Ext là viết tắt của external, nó có nghĩa là bên ngoài. Nó được sử dụng để chỉ các tài nguyên, tập tin hoặc thư mục có sẵn ở bên ngoài một ứng dụng hay một máy tính. Khi bạn muốn sử dụng các tài nguyên này, bạn phải liên kết đến chúng.

  Các tài nguyên bên ngoài có thể là các tập tin đa phương tiện, như hình ảnh, video, âm thanh, văn bản hay các tài nguyên từ các trang web khác. Chúng cũng có thể là các tập tin cấu hình, như các tập tin cấu hình cho máy tính hay một ứng dụng.

  Ext được sử dụng rộng rãi trong các hệ điều hành máy tính và các ứng dụng. Nó cũng được sử dụng trong các hệ thống quản lý nội dung (CMS) và các ứng dụng web.

  Ext là gì?

  Ext là viết tắt của external, nó có nghĩa là bên ngoài. Nó được sử dụng để chỉ các tài nguyên, tập tin hoặc thư mục có sẵn ở bên ngoài một ứng dụng hay một máy tính. Khi bạn muốn sử dụng các tài nguyên này, bạn phải liên kết đến chúng.

  Các tài nguyên bên ngoài có thể là các tập tin đa phương tiện, như hình ảnh, video, âm thanh, văn bản hay các tài nguyên từ các trang web khác. Chúng cũng có thể là các tập tin cấu hình, như các tập tin cấu hình cho máy tính hay một ứng dụng.

  Ext được sử dụng rộng rãi trong các hệ điều hành máy tính và các ứng dụng. Nó cũng được sử dụng trong các hệ thống quản lý nội dung (CMS) và các ứng dụng web.

  Câu trả lời tốt nhất

Để lại một bình luận

 exposure trong máy ảnh là gì

f&b trong khách sạn là gì