Cảm ơn bạn đã sử dụng website này

Bạn đã gặp may mắn! Chúng tôi không có quảng cáo để hiển thị cho bạn!

Trả lời ( 1 )

    +1
    3 năm trước
    Trả lời

    Con bò này cưỡi lên lưng con bò theo vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân!

    Câu trả lời tốt nhất

Để lại một bình luận

 ngón tay thối có nghĩa là gì

đá dăm đen là gì