Cảm ơn bạn đã sử dụng website này

Bạn đã gặp may mắn! Chúng tôi không có quảng cáo để hiển thị cho bạn!

Trả lời ( 1 )

    +1
    3 năm trước
    Trả lời

    Tất cả các con vịt, từ vịt bị què

    Câu trả lời tốt nhất

Để lại một bình luận

 nghị định là gì thông tư là gì

gia hạn nợ vay là gì