Cảm ơn bạn đã sử dụng website này

Bạn đã gặp may mắn! Chúng tôi không có quảng cáo để hiển thị cho bạn!

Trả lời ( 1 )

  +1
  một tháng trước
  Trả lời

  Cam canh là một phép chuyển đổi vị trí của các phần tử trong một cấu trúc dựa trên một quy tắc nào đó. Có hai loại cam canh chính là cam canh đối xứng và cam canh không đối xứng. Khi cam canh, cấu trúc của phần tử không thay đổi, chỉ có vị trí của chúng thay đổi.

  Cam canh đối xứng là phép chuyển đổi vị trí của các phần tử trong một cấu trúc dựa trên một quy tắc đối xứng. Khi cam canh đối xứng, cấu trúc của phần tử không thay đổi, chỉ có vị trí của chúng thay đổi.

  Cam canh không đối xứng là phép chuyển đổi vị trí của các phần tử trong một cấu trúc dựa trên một quy tắc không đối xứng. Khi cam canh không đối xứng, cấu trúc của phần tử cũng sẽ không đổi, chỉ có vị trí của chúng thay đổi.

  Câu trả lời tốt nhất

Để lại một bình luận

 calcium silicate là gì

cam kết bảo vệ môi trường là gì