Gói dịch vụ


HOT: Dịch vụ backlink google, dịch vụ viết content chất lượng tại NNSOFTWARE


Đối với Profile

Profile có hỗ trợ schema author cho từng bài viết và câu hỏi. Tuy nhiên để bật cần:

Gói 1: 70k Bật Index Profile và schema, kèm 5 mạng xã hội cơ bản trong link profile và scheme

 • Bật Index trang profile
 • Bật schema author cho toàn bộ bài viết và câu hỏi cùng câu trả lời của người dùng này, kể cả profile
 • 5 mạng xã hội tại profile Nofollow
 • Hạn sử dụng: Vĩnh viễn


Gói 2: 250 Bật 2 Link Do cho Profile và 20 mạng xã hội nofollow bao gồm

 • Bật index trang profile
 • 1 Link do cho mục Website
 • 1 Link do cho bài giới thiệu
 • 20 mạng xã hội nofollow
 • Chưa bao gồm schema
 • Hạn sử dụng: 2 năm (sau đó chuyển từ doFollow sang noFollow)

Xem ví dụ tại: Nguyên Nguyễn

Đối với Guest Post

Hạn sử dụng: 2 năm (sau đó chuyển từ doFollow sang noFollow)

Bật tính năng soạn thảo nâng cao

- Đối với câu hỏi và trả lời

Gói 1: 150k Bật 1 link Do

Gói 2: 300k Bật 2 link Do

- Đối với bài viết

350k Bật 2 link Do

Liên hệ nhanh qua:
 • SDT: 0339730526
 • Email: nguyen.nah76@gmail.com
 • Facebook

Cảm ơn bạn đã sử dụng website này

Bạn đã gặp may mắn! Chúng tôi không có quảng cáo để hiển thị cho bạn!